Zawieszenie zajęć w żłobku

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Przedszkolu Czarodziejski Ogród w Luboniu nastąpi zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowaczych.

  • W dniach 12-13 marca 2020 r. będą zapewnione zajęcia opiekuńcze (w godzinach 8.00-16.00).
  • W dniach 16 – 25 marca zostają zawieszone wszystkie zajęcia. 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się według harmonogramu. W dniu 13 marca 2020r. (piątek) sekretariat czynny będzie w godzinach 9.00-15.00 

 

Prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU 

http://lubon.pl/contents/content/15/2814

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zalecenia dla placówek oświatowych. W związku z tym informujemy, że:

* nauczyciele przeprowadzili zajęcia przypominające z zakresu higieny w tym m. in. techniki mycia rąk, ochrony podczas kaszlu i kichania, 

* we wszystkich łazienkach znajdują się graficzne instrukcje prawidłowego mycia rąk,

* dyrektor placówki zwraca szczególną uwagę na stan zdrowotny pracowników. 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą, abyście Państwo równiez zwrócili uwagę na stan zdrowotny swoich pociech i szczególnie teraz nie przyprowadzali przeziębionych/ chorych Dzieci do placówki. Ponadto:

* jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobami chorymi, nie macie Państwo powodu do obaw, 

* w przypadku powrotu z obszaru, w którym występuje wirus i zauważycie Państwo u siebie lub dziecka objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjny-zakaźnego,

* prosimy pamiętać o dokładnym i częstym myciu rąk pod ciepłą wodą z użyciem mydła,

* w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka lub przedszkola należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368),

Szczegółowe informacje dotyczące rekomendacji znajdziecie Państwo na stronie MEN oraz Kuratorium Oświaty Poznań, gdzie znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące osób powracających z północnych Włoch.