Zajęcia

1. Ciągle w ruchu

Zajęcia ruchowe stymulujące rozwój fizyczny Dziecka.

2. Łubu-dubu

Zajęcia muzyczne i umuzykalniające, zajęcia rytmiczne, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy dźwiękiem, poznawanie instrumentów. Poprzez muzykę możemy wspierać i stymulować zmysły dzieci. Muzyka słuchana w dzieciństwie wpływa na odbiór bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia. Powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, podwyższa motywację. Słuchanie muzyki od wczesnego dzieciństwa rozwija zdolności matematyczne i analityczne.

3. Świat zmysłów

Zabawy polegające na poznawaniu świata wszystkimi zmysłami m.in. poprzez słuch, wzrok, dotyk i czucie smaku.

 

3. Mały artysta

Zajęcia plastyczne - aktywności mające na celu rozwój zdolności manualnych, rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych. Uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości, na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch, przestrzeń. Zapoczątkowanie pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuki.

4. Już umiem

Maluchy uczą się samodzielności podczas posiłków oraz czynności higienicznych, podejmowane są pierwsze próby treningu czystości. Opiekun proponuje Dzieciom aktywności, w których próbują samodzielnie ubierać się.

 

5. W krainie baśni

Zajęcia mające na celu wprowadzenie w świat bajek, baśni, uwrażliwianie na literaturę, rozwój pamięci, wyobraźni i aktywnego słuchania.

6. Baby - talk

Zajęcia z języka angielskiego, polegajace na osłuchiwaniu się z językiem obcym, pierwsze próby udziału w grach i zabawach przy muzyce, elementarne uczenie się piosenek oraz najprostszych słów.